Bizi takip edin
Bizi takip edin

Karamollaoğlu 21 maddelik 'Eğitim Manifestosu'nu kamuoyuyla paylaştı

21.9.2020 17:30:26
<p>Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, d&uuml;zenlediği basın toplantısında partisinin hazırladığı eğitim raporunu a&ccedil;ıkladı. Yapılan kamuoyu araştırması sonucu 21 maddelik bir manifesto duyuran Karamollaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel&ccedil;uk&rsquo;a duyulan g&uuml;venin ve iyimser algının azalmaya başladığını s&ouml;yledi.</p> <p><strong>&lsquo;POTANSİYELDEN YARARLANAMIYORUZ&rsquo;</strong></p> <p>&ldquo;Bir &uuml;lkenin en b&uuml;y&uuml;k serveti ne doğalgazı, ne petrol&uuml;, ne u&ccedil;ağı, ne de gemisidir. Bir &uuml;lkenin en b&uuml;y&uuml;k serveti gen&ccedil;liğidir. Gen&ccedil; n&uuml;fusudur. Biz T&uuml;rkiye olarak Avrupa&rsquo;nın en gen&ccedil; n&uuml;fusuna sahip &uuml;lkesiyiz. Bakınız, T&uuml;rkiye&rsquo;de okul &ouml;ncesi, ilk&ouml;ğretim ve orta&ouml;ğretim d&uuml;zeyinde 18 milyon 241 bin 881 &ouml;ğrenci var. &Ouml;rneğin Almanya&rsquo;da 8 milyon civarı gen&ccedil; varken, bizde sadece 18 milyon &ouml;ğrenci var. Şimdilerde, aramızın gergin olduğu Yunanistan&rsquo;da da 1 milyon civarında gen&ccedil; var. Sadece bu rakamlar bile, T&uuml;rkiye&rsquo;nin gen&ccedil; n&uuml;fus a&ccedil;ısından, sahip olduğu potansiyeli, zenginliği ortaya koymak i&ccedil;in yeterli. Peki, bu potansiyelden, bu cevherden, bu zenginlikten yeterince yararlanabiliyor muyuz? Maalesef hayır.&rdquo;</p> <p><strong>YAPANLAR DA KENDİLERİ ŞİKAYET EDENLER DE</strong></p> <p>Gen&ccedil;lik bir cevherse, o cevherin işleneceği s&uuml;re&ccedil; de eğitim sistemidir. 18 yıldır &uuml;lkeyi aynı iktidar, aynı anlayış y&ouml;netiyor. Ama 18 yılda eğitimde 7 kere bakan, neredeyse 77 kere de sistem değişti. Değişen bakanların hepsi de, bir &ouml;nceki sistemi eleştirip, yeni bir sistem getireceğini s&ouml;yleyerek g&ouml;reve başladı. Sonu&ccedil;? Hepsi h&uuml;sran. Hepsi hayal kırıklığıyla sonu&ccedil;landı. Maalesef Cumhuriyet tarihinin bu konuda en &ccedil;ok yanılan iktidarıyla karşı karşıyayız. Bizzat kendileri istisnasız, hemen her konuda &ldquo;yanılmışız&rdquo; dediler. Reform diye getirdikleri her sistem bir &ouml;ncekini mumla arattı. Gariplik şurada ki; yapanlar da kendileri şikayet edenler de&hellip; Ancak eğitim başka yanlışlara benzemez. Eğitimde yapılan bir yanlış gelecek 50 yılınızı, gelecek 100 yılınızı etkiler.</p> <p><strong>EĞİTİM PARTİLER &Uuml;ST&Uuml; BİR KONU</strong></p> <p>LGS, OKS, SBS, TEOG, YDS, YGS, LYS, DGS, TUS, DUS, LES, ALES, KPDS, KPSS&hellip; Sayarken dilimiz bile d&ouml;nm&uuml;yor. Bunlar T&uuml;rkiye&rsquo;de uygulanan sınav sistemlerinin isimlerinden bazıları&hellip; &Ccedil;ocuklar at yarışı gibi bir sınavdan &ouml;b&uuml;r&uuml;ne koşturuluyor. Sınavlara hazırlanmaktan bir t&uuml;rl&uuml; hayata hazırlanamıyorlar.</p> <p>Hepimiz biliyoruz ki; eğitim 7&rsquo;den 70&rsquo;e toplumumuzun tamamını ilgilendiren bir konudur. Uzun yıllardır kapsamlı ve b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l politikalar &uuml;retilemediği i&ccedil;in maalesef &uuml;lkemizde eğitim meselesi adeta bir kangrene d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş bulunuyor. G&ouml;n&uuml;l isterdi ki eğitim deyince &uuml;lkemizin başarılarından, d&uuml;nyaya model olmasından bahsedelim ama maalesef &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki veriler b&ouml;yle bir tablo ortaya koymaktan olduk&ccedil;a uzaktır. Eğitim geleceğimizdir ve milli eğitim memleketin en &ouml;nemli meselelerindendir. Saadet Partisi olarak milli eğitimi, memleketimizin en başta gelen meselesi olarak g&ouml;r&uuml;yoruz ve bu konuda atılması gereken adımların, &uuml;lkemizin bekası g&ouml;zetilerek, siyaset &uuml;st&uuml; bir anlayışla ele alınması gerektiğine inanıyoruz.</p> <p><strong>3 BİN 863 KİŞİYLE G&Ouml;R&Uuml;ŞT&Uuml;K</strong></p> <p>Eğitim konusunun &ouml;neminden dolayı Saadet Partisi olarak bu konuya ilişkin kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptık. Bu &ccedil;alışmanın sonu&ccedil;larını kısaca paylaşmak, akabinde konuya ilişkin kanaatlerimizi ve &ouml;nerilerimizi somut olarak ortaya koymak istiyorum. Saadet Partisi olarak 1 Ağustos &ndash; 17 Eyl&uuml;l 2020 tarihleri arasında T&uuml;rkiye&rsquo;deki 81 ilde ikamet eden bin 333 &ouml;ğrenci, bin 197 &ouml;ğretmen, bin 333 veli olmak &uuml;zere toplam 3 bin 863 kişiyle bir saha &ccedil;alışması ger&ccedil;ekleştirdik. S&ouml;z konusu araştırmanın sonu&ccedil;larının tamamını toplantımızın hemen akabinde bir rapor olarak basın mensuplarımızla paylaşacağız; fakat ben &ouml;nemli birka&ccedil; hususun altını &ccedil;izmek istiyorum: T&uuml;rkiye&rsquo;de eğitimin ciddi bir nitelik sorunu bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın y&uuml;zde 72,6&rsquo;sı T&uuml;rkiye&rsquo;de nitelikli eğitim yapılmadığını ifade etmektedir. Bu oran &ouml;ğretmenler arasında y&uuml;zde 78&rsquo;e kadar y&uuml;kselmektedir.</p> <p><strong>&Ouml;ĞRETMENLER DE EĞİTİMİN HAYATA HAZIRLAMADIĞINI D&Uuml;Ş&Uuml;N&Uuml;YOR</strong></p> <p>Eğitimdeki eşitsizlik g&ouml;zle g&ouml;r&uuml;l&uuml;r ve t&uuml;m kesimler tarafından fark edilir hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın y&uuml;zde 81&rsquo;i t&uuml;m &ouml;ğrencilerin kaliteli bir eğitime ulaşamadıklarını d&uuml;ş&uuml;nmektedir. Bu oranın bu derece y&uuml;ksek olması &ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;r&uuml;c&uuml;d&uuml;r ve bir&ccedil;ok toplumsal sorunun işaretidir. Ger&ccedil;ek hayattan kopuk olan bir eğitim sistemi &ccedil;ocuklarımızı hayata hazırlayamamaktadır. Vatandaşlarımızın 4&rsquo;te 3&rsquo;&uuml; eğitim sisteminin &ccedil;ocukları hayata hazırlamadığını ifade etmektedir. Bu oran &ouml;ğretmenler arasında bile y&uuml;zde 80&rsquo;leri aşmaktadır. &Ouml;ğrencilerimiz, akademik başarı i&ccedil;in okul dışındaki akt&ouml;rlere muhta&ccedil; ve mahkum edilmektedir. Katılımcıların y&uuml;zde 67&rsquo;si, okulda verilen &ouml;ğretimin akademik başarı i&ccedil;in yeterli olmadığını d&uuml;ş&uuml;nmektedir.</p> <p><strong>OKULLAR VE İMKANLAR YETERSİZ</strong></p> <p>Okullar spor salonu, bina, bah&ccedil;e gibi fiziki &ouml;zellikler ve laboratuvar malzemesi, eğitim ara&ccedil; gere&ccedil;leri gibi teknik donanımlar a&ccedil;ısından yeterli değildir. Okulların fiziki &ouml;zellikler ve teknik donanım a&ccedil;ısından yetersiz olduğunu ifade edenlerin oranı y&uuml;zde 70&rsquo;leri aşmaktadır. Eğitim sistemimiz her ge&ccedil;en g&uuml;n daha da k&ouml;t&uuml;ye gitmekte ve vatandaşlarımız sisteme ilişkin g&uuml;venlerini kaybetmektedir. Vatandaşlarımızın yaklaşık 4&rsquo;te 3&rsquo;&uuml; eğitim siteminin eskiye nazaran k&ouml;t&uuml;ye gittiğini ifade etmektedir.</p> <p><strong>&Ouml;ĞRETMENLER İTİBAR KAYBEDİYOR</strong></p> <p>Adrese dayalı kayıt sistemi okulların kalitesinde denklik sağlanmadığı i&ccedil;in mağduriyetler ortaya &ccedil;ıkarmaktadır. Vatandaşlarımızın y&uuml;zde 62&rsquo;si &ccedil;ocuğunu en yakın devlet okuluna g&ouml;n&uuml;l rahatlığı ile kayıt ettiremeyeceğini s&ouml;ylemektedir. &Ouml;ğretmenlik mesleği uygulanan politikalar nedeniyle s&uuml;rekli itibar kaybetmektedir. &Ouml;ğretmenlerimiz, maaşlarını ve &ouml;zl&uuml;k haklarını yetersiz bulmaktadır. &Uuml;cretli/s&ouml;zleşmeli, kadrolu gibi ayrımlar da başka bir eşitsizlik durumu ortaya &ccedil;ıkarmaktadır.</p> <p><strong>SEL&Ccedil;UK&rsquo;A DUYULAN G&Uuml;VEN AZALIYOR</strong></p> <p>Bu tablo g&ouml;stermektedir ki; eğitim sistemimiz b&uuml;y&uuml;k bir kaos ve belirsizliğin i&ccedil;ine yuvarlanmıştır. Eğitimimiz ger&ccedil;ek hayattan kopmuştur ve vatandaşlarımız &uuml;mitsizliğe s&uuml;r&uuml;klenmiştir. Ortaya konulan s&uuml;sl&uuml; lafların aksine bir&ccedil;ok okulumuz teknik ve fiziksel olarak yetersiz durumdadır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Sel&ccedil;uk&rsquo;a duyulan kısmi g&uuml;ven ve var olan iyimser algı da, beklentilerin somut adımlarla desteklenmemesi nedeniyle zamanla azalmaya başlamıştır.</p> <p><strong>LİYAKAT EN &Ouml;NEMLİ PROBLEM</strong></p> <p>Esasında problemlerin en &ouml;nemli nedenlerinden bir tanesi ehliyet ve liyakate &ouml;nem verilmemesidir. &Ouml;ğretmenlerin m&uuml;lakata mahk&ucirc;m edildiği, y&ouml;netici atamalarının siyasi partilerden referans bulmaya kaldığı, y&ouml;neticilerin keyfi kriterlerle belirlendiği bir ortamda eğitim sisteminin bu noktaya s&uuml;r&uuml;klenmesi ka&ccedil;ınılmazdır.</p>