Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Çoklu baro' maddesi komisyonda kabul edildi

5.7.2020 08:20:36
<p>TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi&rsquo;nin 12 maddesi daha kabul edildi. D&uuml;nk&uuml; g&ouml;r&uuml;şmelerde 5 maddesi kabul edilen teklifte, toplamda 17 madde komisyondan ge&ccedil;miş oldu.</p> <p>Kabul edilen maddelerine g&ouml;re, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı b&uuml;roda birlikte &ccedil;alışma ve avukatlık ortaklığı kurma i&ccedil;in aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak.</p> <p>Teklifle &ldquo;avukatlık ortaklığı&rdquo;, aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden &ccedil;ok avukatın bu kanuna g&ouml;re mesleklerini y&uuml;r&uuml;tmek i&ccedil;in oluşturdukları t&uuml;zel kişilik olarak tanımlanacak.</p> <p>Avukatlar, T&uuml;rkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından şekli belirlenen c&uuml;bbeyle mahkemelere &ccedil;ıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek.</p> <p><strong>AVUKATLAR HAKKINDAKİ DAVALARA TEMYİZ YOLU</strong></p> <p>Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, TBB&rsquo;ye tahsis edilecek. Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate alarak, barolara tahsis edecek.</p> <div id="gdad_news_inline_plain_1" data-google-query-id="CN_l092uteoCFd_auwgd9-oOxg">&nbsp;</div> <p>Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararıyla ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin katılımı ile aranabilecek.</p> <p>Avukatların, avukatlık ile TBB ya da baroların organlarındaki g&ouml;revlerinden doğan veya g&ouml;rev sırasında işledikleri su&ccedil;lar nedeniyle verilen b&ouml;lge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarına temyiz yolu a&ccedil;ılacak. Bu kapsamda ilk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair b&ouml;lge adliye mahkemesi kararları da temyiz edilebilecek.</p> <p><strong>AVUKAT, KAYITLI OLDUĞU BAROYA BİLGİ VERECEK</strong></p> <p>Teklifle, denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirilecek.</p> <p>Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, meslek sırrını saklama y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne aykırı d&uuml;şmedik&ccedil;e, kayıtlı olduğu baro başkanına veya y&ouml;netim kuruluna, bunlar tarafından g&ouml;revlendirilen &uuml;yelerden birine bilgi vermek ve istek &uuml;zerine dosyaları g&ouml;ndermek, dinlenmek &uuml;zere &ccedil;ağırıldığı hallerde baro başkanı, y&ouml;netim kurulu veya bu kurul &uuml;yelerinden birinin davetine uymak zorunda olacak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, kayıtlı olduğu baro y&ouml;netim kurulu, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası verebilecek. Bu para cezasına, tebliğinden itibaren 15 g&uuml;n i&ccedil;inde, kararı veren baronun disiplin kuruluna itiraz edilebilecek.</p> <p>Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl s&uuml;reyle yarı oranında alınacak.</p> <p>Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak.</p> <p><strong>BİRDEN &Ccedil;OK BARO KURULABİLECEK</strong></p> <p>Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro b&ouml;lgesi dışında s&uuml;rekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun y&ouml;netim kurulu tarafından bu konuda d&uuml;zenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak &uuml;zere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya g&ouml;nderilecek.</p> <p>5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek.</p> <p>Kuruluş m&uuml;racaatında, kuruluş talebini i&ccedil;eren dilek&ccedil;e ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB&rsquo;ye verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek &uuml;zere kurucular kurulunu g&ouml;revlendirecek. Kurucular kurulu en ge&ccedil; 6 ay i&ccedil;inde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak ve TBB&rsquo;ye bildirecek.</p> <p>Avukat sayısının 2 binin altına d&uuml;şmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının 6 ay i&ccedil;inde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. Verilen s&uuml;re i&ccedil;inde eksiklik giderilemezse TBB, baronun t&uuml;zel kişiliğine son verecek ve son verme kararı TBB&rsquo;nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.</p> <p><strong>T&Uuml;ZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN BARONUN TASFİYESİ&nbsp;</strong></p> <p>T&uuml;zel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 g&uuml;n i&ccedil;inde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek. T&uuml;zel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son y&ouml;netim kurulu tarafından birliğin denetim ve g&ouml;zetiminde yapılacak ve kalan mal varlığı TBB&rsquo;ye ge&ccedil;ecek.</p> <p>Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, t&uuml;zel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.</p> <p>Teklifle, t&uuml;m il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir d&uuml;zen i&ccedil;inde ve aynı tarihlerde yapılması ama&ccedil;lanıyor. Buna g&ouml;re, t&uuml;m baro genel kurulları son rakamı &ccedil;ift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekim ayının ilk haftası i&ccedil;inde yapılacak.</p> <p>Se&ccedil;im d&ouml;neminin bitmesinden &ouml;nce ayrılan baro başkanının yerine baro y&ouml;netim kurulu tarafından, kendi &uuml;yeleri arasından, kalan s&uuml;reyi tamamlamak &uuml;zere baro başkanı se&ccedil;ilecek.</p> <p>Barolara ilişkin 28 maddeden oluşan kanun teklifinin 17. maddesinin kabul&uuml;n&uuml;n ardından TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tun&ccedil;, toplantıyı, teklifin diğer maddelerinin g&ouml;r&uuml;şmeleri i&ccedil;in bug&uuml;n saat 14.00&rsquo;te toplanmak &uuml;zere kapattı.</p>