Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Halkın arazileri 12 Eylül Faşist Cuntasının yaptığı gibi gasp edilmiştir'

31.1.2020 11:47:48
<p>DİSK&rsquo;in &ouml;nceki genel başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko bug&uuml;n TBMM&rsquo;de d&uuml;zenlediği basın toplantısında Urla&rsquo;daki&nbsp;<strong>&ldquo;acele kamulaştırmaya&rdquo;</strong>&nbsp;ilişkin sert tepki g&ouml;sterdi.&nbsp;<strong>&ldquo;12 Eyl&uuml;l Faşist Cuntası DİSK/Genel-İş Sendikasını kapattıktan sonra mal varlıklarına da el koymuştur&rdquo;</strong>&nbsp;diyen CHP&rsquo;li Beko,<strong>&nbsp;&ldquo;40 yıl sonra aynı anlayışla Urla Belediye Başkanımız g&ouml;revden alındıktan sonra, DİSK/Genel-İş&rsquo;in ve halkın arazileri 12 Eyl&uuml;l Faşist Cuntasının yaptığı gibi gasp edilmiştir&rdquo;</strong>&nbsp;ifadelerini kullandı. Kani Beko&rsquo;nun, h&uuml;k&uuml;mete yakın Ensar Vakfı ile ilgili<strong>&nbsp;&ldquo;Aynı b&ouml;lgede Ensar vakfına ait arazileri neden kamulaştırmadınız?&rdquo;&nbsp;</strong>ifadeleri dikkat &ccedil;ekti.</p> <p><strong>Urla&rsquo;daki kayyum s&uuml;reciyle birlikte 12 Eyl&uuml;l d&ouml;nemindeki gibi DİSK&rsquo;e ait taşınmazlara el konulduğunu vurgulayan Beko&rsquo;nun a&ccedil;ıklaması ş&ouml;yle:</strong></p> <p><strong>DİSK&rsquo;E AİT ARAZİ DE KAMULAŞTIRMA KAPSAMINDA</strong></p> <p>&ldquo;DİSK ve Genel-İş Sendikasının unutulmaz Genel Başkanı Abdullah Başt&uuml;rk ve arkadaşları tarafından iş&ccedil;ilerin kullanımı i&ccedil;in 1975 yılında DİSK/Genel-İş Sendikasına kazandırılan İzmir Urla Zeytineli k&ouml;y&uuml; B&ouml;ğ&uuml;rtlen mevkiindeki denize sıfır 68 d&ouml;n&uuml;ml&uuml;k araziye Saray tarafından hukuk dışı bir bi&ccedil;imde el konmuştur.</p> <p><strong>DİKKAT &Ccedil;EKİCİ S&Uuml;RAT</strong></p> <p>Sendikanın yanı sıra bir&ccedil;ok k&ouml;yl&uuml;ye ait taşınmaz da aynı akıbete uğramıştır.</p> <div id="rekx"><center> <div id="div-gpt-ad-1547540606027-0" data-google-query-id="CKOamIC6recCFVoq4Aod33AF9Q"> <div id="google_ads_iframe_/75046542/MS_Desktop_Haberici_Haber_Metni_Arası_0__container__"><iframe id="google_ads_iframe_/75046542/MS_Desktop_Haberici_Haber_Metni_Arası_0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/75046542/MS_Desktop_Haberici_Haber_Metni_Arası_0" width="300" height="250" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-google-container-id="c" data-load-complete="true" data-mce-fragment="1"></iframe></div> </div> </center> <p>&Ouml;nce taşınmazlar &uuml;zerine kamulaştırma şerhi konulmuş, hemen sonra da 25 Ocak Cumartesi g&uuml;n&uuml; Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma yapılmıştır. Yapılan işlemlerin s&uuml;rati son derece dikkat &ccedil;ekicidir. Hen&uuml;z Sendikaya ve diğer mağdur k&ouml;yl&uuml;ye resmi olarak kamulaştırma kararı tebliğ edilmemiştir.</p> <p>Bu b&ouml;lge &ouml;nceden SİT alanı stat&uuml;s&uuml;ndeydi. 13 Eyl&uuml;l&rsquo;de yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle &Ccedil;eşme K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Koruma ve Gelişim B&ouml;lgesi ilan edilmiş SİT alanı stat&uuml;s&uuml;nden &ccedil;ıkarılmıştır.</p> <p><strong>TARIM ARAZİLERİNE DARBE</strong></p> <p>Bu şekilde 500&rsquo;&uuml;n &uuml;st&uuml;nde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanı kamulaştırılıp &ouml;zel kişi ve kuruluşlara uzun d&ouml;nemli kiraya verilecektir. Bu arada bazı kişi ve kurumlara ayrıcalık tanınıp kamulaştırma kapsamı dışında tutulduğu bilgileri de gelmektedir.</p> <p>&Ccedil;evrecilik bakımından da sıkıntı yaratacak konular s&ouml;z konusudur. K&ouml;y merası, tarım arazisi niteliğinde bazı taşınmazların golf sahası yapılması s&ouml;z konusudur. Bu su kaynakları i&ccedil;in tehlike oluşturacak bir planlamadır.</p> <p><strong>MAKSAT YANDAŞA VE KATAR&rsquo;LILARA KIYAK</strong></p> <p>Kamunun b&uuml;t&uuml;n eylem ve işlemleri kamu yararına uygun olmak zorundadır. Sendika ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el konulup &ouml;zel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek bu kamu yararı kavram ve ilkesine aykırıdır. Bazı kişilerin kayrılması yasaların eşit objektif uygulanmaması kamusal işlemi sakatlar, hukuk dışına &ccedil;ıkarır. &Ouml;te yandan Anayasanın m&uuml;lkiyet hakkı ile ilgili d&uuml;zenlemelerine de aykırılık oluşturur.</p> <p>Zamanında iş&ccedil;ilerin tatil yapması hedeflenerek alınmış taşınmazların, k&ouml;yl&uuml;lerin, vatandaşların elinden alınarak l&uuml;ks otel yatırımlarına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi, onların gelirleri itibariyle asla yararlanamayacakları, iş&ccedil;ilere fiilen yasak bir kamulaştırma nasıl kamu yararı amacı g&uuml;decektir? İş&ccedil;ilerin, ailelerinin, o civarda topraklarını ellerinden aldığınız k&ouml;yl&uuml;lerin, &ccedil;oluk &ccedil;ocuğun denize girmeye hakkı yok mu? Yarattığınız bu ekonomik kriz sonucunda zaten zar zor ge&ccedil;iniyorlar, bir de ellerinden imkanlarını alıyorsunuz. Anlaşılıyor ki amacınız yandaşlarınızı, Katarlı yoldaşlarınızı zengin etmek, o otellerde yaşatmak.</p> <p><strong>12 EYL&Uuml;L&rsquo;DEKİ GİBİ</strong></p> <p>12 Eyl&uuml;l Faşist Cuntası DİSK/Genel-İş Sendikasını kapattıktan sonra mal varlıklarına da el koymuştur. Bug&uuml;n Ankara &Ccedil;ankaya&rsquo;da yıllarca kullanılmış olan Anayasa Mahkemesi DİSK Genel-İş Sendikasının kendi m&uuml;lkiyetidir.</p> <p>40 yıl sonra aynı anlayışla Urla Belediye Başkanımız g&ouml;revden alındıktan sonra, DİSK/Genel-İş&rsquo;in ve halkın arazileri 12 Eyl&uuml;l Faşist Cuntasının yaptığı gibi gasp edilmiştir.</p> <p><strong>URLA&rsquo;YA YOKSA BUNUN İ&Ccedil;İN Mİ KAYYUM ATANDI</strong></p> <p>Urla Belediye Başkanını da FET&Ouml;&rsquo;c&uuml; olduğu i&ccedil;in değil Urla&rsquo;yı daha &ouml;nce y&ouml;nettiğiniz İstanbul ve Ankara gibi ranta, talana a&ccedil;mak istediğiniz i&ccedil;in g&ouml;revden aldığınız anlaşılmaktadır. Bu uygulama g&ouml;steriyor ki kayyum ve meclisin iptali tamamen stratejik ve politik bir hamledir. Ama&ccedil; yerel halkın ve belediyenin sesini azaltmak, yok etmek ve b&ouml;ylece buradaki rant ve talan amacınızı ger&ccedil;ekleştirmek. Kamulaştırma yapılan DİSK/Genel-İş&rsquo;e ait bu b&ouml;lgenin yanı başında ge&ccedil;mişte yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan&rsquo;ın tatilini yaptığı &lsquo;ka&ccedil;ak villalar&rsquo;ın varlığı da g&ouml;zden ka&ccedil;ırılmamalıdır. Ayrıca aynı b&ouml;lgede Ensar vakfına ait arazileri neden kamulaştırmadınız?</p> <p><strong>&Ouml;zel bazı kişilere menfaat sağlamaktan başka hi&ccedil;bir anlamı ve amacı olmayan ve adına kamulaştırma denilen bu hukuksuz uygulamadan derhal vazge&ccedil;ilmesi, iş&ccedil;ilerin ve k&ouml;yl&uuml;lerin haklarının iade edilmesi konusunda adımların atılması gereklidir.</strong></p> <p>İvedilikle, iş&ccedil;ilerin alın teri ile biriktirip aldıkları bu kutsal m&uuml;lkiyet hakkına saygı duyulmasını ve hakkın iadesini bekliyoruz.</p> <p>Ayrıca unutulmamalıdır ki, bu konuya dair sendika gerekli t&uuml;m yasal haklarını kullanacak ve iş&ccedil;ilerin paraları ile alınan bu arazinin tekrar iş&ccedil;ilere dolayısıyla sendikaya verilmesi i&ccedil;in gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi&rsquo;ne kadar hak arayışını s&uuml;rd&uuml;recektir.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> </div>