Bizi takip edin
Bizi takip edin

‘Rahşan’ kitabının yazarından 97 yıllık ömrün hikâyesi

18.1.2020 16:22:42
<p>Rahşan (Aral) ve B&uuml;lent Ecevit 1944 yılında İstanbul Robert Kolej'de tanışıp evlenmeye karar verdiklerinde resim ve şiirle dolu bir yaşam hayal etmişlerdi.</p> <p class="fi-incontent-mark">Ancak şair Ecevit 1957 yılında CHP'den milletvekili se&ccedil;ilince 2001 yılının sonuna kadar s&uuml;recek siyasi yolculukları başlamış oldu. Bu yolculukta Rahşan Ecevit, ressam kimliğini bir kenara koyarak, aktif siyasette son derece etkili bir rol &uuml;stlendi.</p> <p class="fi-incontent-mark">Parti teşkilatları ona bağlıydı. Milletvekili adayları belirlenirken onun s&ouml;z&uuml; ge&ccedil;erli oluyordu. Ona 'Demir Lady' diyenler vardı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; sezgileriyle hareket ediyor 'tehlikeli g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;' kişileri eşinden uzak tutuyordu.</p> <p class="fi-incontent-mark">Siyasetteki g&uuml;c&uuml; nedeniyle parti i&ccedil;inde eleştirilmesine rağmen halk ona olan desteğini ismini &ccedil;ocuklarına vererek g&ouml;steriyordu.</p> <p class="fi-incontent-mark">Rahşan Ecevit, hayatı boyunca israftan ka&ccedil;ındı. B&uuml;lent Ecevit'in hastalandığı d&ouml;neme kadar evlerinde bulaşık makinesi bile yoktu. Bir sohbetimizde bu işi &ccedil;ok rahatlatıcı bulduğunu, kafasındaki sorunları da bulaşıkla birlikte temizlediğini s&ouml;yl&uuml;yordu.</p> <p class="fi-incontent-mark">Pahalı takı, giysi, ayakkabı ya da &ccedil;antalardan hoşlanmıyordu. L&uuml;ks giyimin yoksul insanları imrendirebileceğini, kıskandırabileceğini d&uuml;ş&uuml;nerek &ouml;zellikle uzak duruyordu.</p> <p class="fi-incontent-mark">Orta sınıftan bir T&uuml;rk kadını gibi yaşamayı tercih etti. Genellikle g&ouml;mlek, etek ve &uuml;zerine bir hırka ya da ceket giyerdi. Bu tarzı Londra'da oluşturduğunu s&ouml;ylemişti.</p> <p class="fi-incontent-mark">Eşi B&uuml;lent Ecevit 1946 yılında Londra'daki T&uuml;rk B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliğine basın ateşe yardımcısı olarak atandığında maaşları 30 sterlindi ve 1950 yılı ortalarına kadar orada maddi zorluk i&ccedil;erisinde yaşadılar. Parmaklarındaki y&uuml;z&uuml;kleri bile satmak zorunda kalmışlardı. Ancak bundan hi&ccedil; yakınmadılar.</p> <p>&Ccedil;&uuml;nk&uuml; İkinci D&uuml;nya Savaşından yeni &ccedil;ıkmış olan İngilizlerin yaşadıkları imk&acirc;nsızlıklara karşı nasıl m&uuml;cadele ettiklerine yakından şahit olmuşlardı. Yemeği, suyu idareli kullanmayı &ouml;ğrendiler. Bu alışkanlık hayatları boyunca devam etti.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Se&ccedil;im otob&uuml;s&uuml;n&uuml; oluşturdu</strong><strong>, UMUT gazetesini &ccedil;ıkardı</strong></h3> <p>B&uuml;lent Ecevit 1961 yılında &Ccedil;alışma Bakanı, 1972 yılında CHP Genel Başkanı oldu. Bu s&uuml;rede Rahşan Ecevit ona lojistik destek sağlıyordu. Yoğun siyasi tempoda &ccedil;ocuk yapmak istemediler.</p> <p>Eşi nereye gitse, Rahşan Ecevit oradaydı. Se&ccedil;im gezilerinde halkın arasında dolaşıp sorunları dinleyerek akşam eşine aktarıyordu. Ayrıca &ccedil;akmak, kalem, poster gibi eşantiyonların satışını yaparak partiye gelir sağlıyordu. Bug&uuml;n t&uuml;m partilerin kullandığı se&ccedil;im otob&uuml;s&uuml;n&uuml; ilk kez oluşturan da Rahşan Ecevit'ti.</p> <p>Perde arkasında eşinin g&uuml;&ccedil;l&uuml; desteğini alan B&uuml;lent Ecevit, siyaset sahnesinde hızla ilerledi ve milletvekili se&ccedil;ildikten sonra 17 yıl i&ccedil;inde Bakan, Genel Başkan ve 1974 yılında Başbakan oldu.</p> <p>'&Ouml;rg&uuml;t&ccedil;&uuml;' kimliğiyle &ouml;ne &ccedil;ıkmaya başlayan Rahşan Ecevit, K&ouml;yl&uuml; Derneklerini kurdu. Tarım kesiminin &uuml;r&uuml;nlerini tarladan t&uuml;keticiye doğrudan ulaştıran bir sistemin altyapısıydı K&ouml;yl&uuml; Dernekleri.</p> <p>Ayrıca Ecevit'in mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak i&ccedil;in UMUT isimli bir gazete &ccedil;ıkardı.</p> <p>Ecevit 1977 ve 1978 yıllarında iki h&uuml;k&uuml;met daha kurdu. Ancak 1980 yılında askerlerin darbe yapması &uuml;zerine Rahşan-B&uuml;lent Ecevit &ccedil;ifti 'zorunlu ikamet' i&ccedil;in Hamzakoy'a g&ouml;t&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Burada yeni bir siyasi parti oluşturup yola devam etme fikrinin altyapısını oluşturdular.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>DSP'nin ilk Genel Başkanı oldu</strong></h3> <p>Ecevit yasaklı olduğu 1985 yılında kurulan Demokratik Sol Parti'nin (DSP) ilk Genel Başkanı Rahşan Ecevit'ti. Siyasi felsefelerini şu s&ouml;zlerle &ouml;zetlemişti: "Partiler tek bir d&uuml;ş&uuml;nce etrafında toplanan insanlardan oluşmalıdır. Oysa T&uuml;rkiye'de &ouml;yle olmuyor. Bir partide değişik d&uuml;ş&uuml;nceler barınabiliyor. Buna da demokrasi deniliyor!"</p> <p class="fi-incontent-mark">'Halk i&ccedil;in hak&ccedil;a d&uuml;zen' sloganını birlikte bulmuşlardı.</p> <p class="fi-incontent-mark">Siyasi yasakların kalkmasından sonra Genel Başkanlık g&ouml;revini eşine devreden Rahşan Ecevit &ouml;rg&uuml;tten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ve DSP hızla b&uuml;y&uuml;yerek Ecevit'i 2 kez daha Başbakanlığa taşıdı.</p> <p class="fi-incontent-mark">Rahşan Ecevit, T&uuml;rkiye'de genel af &ccedil;ıkarılmasını sağlayacak kadar etkili bir siyasi fig&uuml;rd&uuml;.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu af da kamuoyunda 'Rahşan affı' olarak bilindi.</p> <p>B&uuml;lent Ecevit, 1980 yılındaki darbeden sonra &uuml;&ccedil; kez cezaevine girdi. Rahşan Ecevit eşini kurtarmak i&ccedil;in dışarıda yoğun m&uuml;cadele verdi. Avukatlarla, gazetecilerle g&ouml;r&uuml;ş&uuml;p delil toplayarak eşinin serbest bırakılmasını sağladı. Onun m&uuml;cadelesi olmasa B&uuml;lent Ecevit'e siyaset yolu tamamen kapanabilirdi.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Şiir, aşk, cezaevi mektupları</strong></h3> <p>Ecevitler, birbirlerine duydukları sevgiyle T&uuml;rkiye i&ccedil;in hala unutulmayan saygın rol modeller oldular. Sadakatin ve aşkın sembol&uuml; haline gelmişlerdi. B&uuml;lent Bey, Rahşan Hanım i&ccedil;in bir&ccedil;ok şiir kaleme aldı.</p> <p class="fi-incontent-mark">Cezaevinden g&ouml;nderdiği bir mektupta ise eşine ş&ouml;yle sesleniyordu:</p> <p class="fi-incontent-mark">"Haydi benim Rahşanım. Toparla kendini. Seni d&uuml;n g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m hale geleceksen d&uuml;nyayı kurtarmak benim işime gelmez!"</p> <p class="fi-incontent-mark">Rahşan Ecevit ise aralarındaki g&uuml;&ccedil;l&uuml; bağın kaynağını ş&ouml;yle &ouml;zetliyordu:</p> <p class="fi-incontent-mark">"Bizi anlamıyorlar. B&uuml;lent benim oğlum, eşim ve babam. Ben de onun kızı, eşi ve annesiyim. Bunu kavrayamayanlar bizim ilgimizi, sevgimizi, dostluğumuzu elbette anlayamazlar&hellip;"</p> <p class="fi-incontent-mark">B&uuml;lent Ecevit 5 Kasım 2006 tarihinde vefat etti. Ge&ccedil;en yıl Rahşan Hanımı evde ziyaret etmiştim. "O burada, bizimle birlikte yaşamaya devam ediyor. Biliyorum" dedi.</p> <p class="fi-incontent-mark">Hayvanlara olan d&uuml;şk&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; ile de bilinen Rahşan Hanım, evinde ve bah&ccedil;esinde, balkonunda yıllarca g&uuml;vercin, kedi, k&ouml;pek besledi. B&uuml;lent Ecevit'in vefatından sonra evde beslenen kedi sayısı sekizi bulmuştu. Ecevit'in &ccedil;alışma masasında, salonda, mutfakta, k&uuml;t&uuml;phanede, bah&ccedil;ede hep kediler dolaşıyordu.</p> <p>Yaşarken, son &uuml;&ccedil; yılbaşını evimizde kutlamışlardı. Ev sohbetlerinden birinde "Reenkarnasyona inanır mısınız" diye sorunca B&uuml;lent Ecevit "Keşke olabilse. Rahşan'ı yeniden bulabilir miyim acaba diye hep i&ccedil;imden ge&ccedil;er" yanıtını verdi. Rahşan Ecevit ise "O iş olursa acaba onu nasıl bulurum, diye bir şeyler d&uuml;ş&uuml;nmeye &ccedil;alışırım" dedi.</p> <p>Ecevit'in İngiltere'de Sanskrit&ccedil;e eğitimi alırken ilgilendiği Hint felsefesinde reenkarnasyon inancı var. Acaba Rahşan Ecevit'in vefatıyla birlikte T&uuml;rkiye'nin en kıdemli aşıkları birbirine kavuşmuş olabilir mi?...</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mehmet &Ccedil;eting&uuml;le&ccedil;</strong></p> <p><strong>BBC T&uuml;rk&ccedil;e</strong></p>