Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Aşı karşıtı söylem ve yayınlar toplum sağlığını tehdit ediyor'

22.11.2019 21:55:14
<p>Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, aşı karşıtlığını destekleyen, toplumun sağlığını tehlikeye atan tutum ve a&ccedil;ıklamalara tepki g&ouml;sterdi. AHEF Y&ouml;netim Kurulu adına Başkan &Ouml;zlem Sezen imzası ile yayımlanan a&ccedil;ıklamada, sosyal medya aracılığı ile hızla yayılan aşı karşıtı a&ccedil;ıklamaların toplum sağlığını ve gelecek nesilleri tehdit ettiğine dikkat &ccedil;ekti.</p> <p>Son g&uuml;nlerde &ouml;zelikle ulusal basında ve sosyal medya iletişim platformlarında aşı karşıtlığını destekleyen, toplumun sağlığını tehlikeye atan a&ccedil;ıklamaları &uuml;z&uuml;lerek takip ettiklerini belirten Sezen, halkın aşı ile &ouml;nlenebilir hastalıklardan &ouml;l&uuml;m ve sakat kalım oranlarının giderek azaldığı, bazı hastalıkların tamamen ortadan kalktığı g&uuml;n&uuml;m&uuml;z koşullarında bu t&uuml;r a&ccedil;ıklamalar yapılmasını hayretle karşıladıklarını s&ouml;yledi.</p> <h3>HER YIL 3 MİLYON HAYAT KURTULUYOR</h3> <p>Aşılama sayesinde t&uuml;m d&uuml;nyada, başta bebek ve &ccedil;ocuklarda olmak &uuml;zere hastalığa yakalanma ve &ouml;l&uuml;m oranlarında b&uuml;y&uuml;k d&uuml;ş&uuml;şler sağlandığı belirtilen a&ccedil;ıklamada her yıl d&uuml;nyada yaklaşık &uuml;&ccedil; milyon hayatın bu sayede kurtulduğu belirtildi.</p> <p>A&ccedil;ıklamada; kızamık, kızamık&ccedil;ık, kabakulak, su&ccedil;i&ccedil;eği, &ccedil;ocuk felci, hepatit A, B ve grip gibi viral hastalıklar ile t&uuml;berk&uuml;loz, difteri, boğmaca, tetanoz, menenjit gibi bakteriyel hastalıkların aşı ile &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilebildiği belirtildi.</p> <h3>&ldquo;EBEVEYNLERDEKİ AŞI KARŞITLIĞI BULAŞICI HASTALIKLARI YAYGINLAŞTIRIR&rdquo;</h3> <p>Aşı karşıtlığının aşıyla &ouml;nlenebilir hastalıkların kontrol&uuml;n&uuml; zorlaştırdığının vurgulandığı a&ccedil;ıklamada, &ouml;zellikle ebeveynlerin aşı karşıtlığının, &ccedil;ocuklarda aşıyla &ouml;nlenebilir hastalıkların g&ouml;r&uuml;lme sıklığının artmasına yol a&ccedil;tığından toplumda bulaşıcı hastalıkların tekrar yaygınlaştıracağının altı &ccedil;izildi.</p> <h3>&ldquo;HAZIR MAMALARDAN, HATTA ANNE S&Uuml;T&Uuml;NDEN DAHA AZ...&rdquo;</h3> <p>Aşı i&ccedil;erisindeki destekleyici maddelere dair spek&uuml;lasyonlarla ilgili ise ş&ouml;yle denildi:</p> <p>&ldquo;Aşıların i&ccedil;inde aşının etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan adjuvanların (destekleyici madde) &ouml;nemli bir advers etki (zararlı etki) yaratmadığı yapılan bir&ccedil;ok bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır. Adjuvan olarak kullanılan Al&uuml;minyum tuzları 70 yıldır aşılarda kullanılmakta ve literat&uuml;rde bildirilen aşı b&ouml;lgesi irritasyonu (b&ouml;lgede kızarıklık ve lezyonlar) dışında yan etkisi tespit edilmemiştir. Unutulmamalıdır ki, aşılarda bulunan al&uuml;minyum miktarı, hazır mamalardan ve hatta anne s&uuml;t&uuml;nde bulunan miktardan dahi &ccedil;ok daha azdır. Organik bir civa bileşiği olan Thimerosal, kontakt lens sol&uuml;syonları ve g&ouml;z damlalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğada pek &ccedil;ok besin ve maddede thimerosal bulunmaktadır. Thimerosal, tek doz kullanımlı aşılardan kaldırılmıştır. &Ccedil;oklu dozlu flakon aşılara eklenen tiyomersalin v&uuml;cutta birikmediği g&ouml;sterilmiştir. KKK aşısı ile otizm arasında herhangi bir ilişki olmadığı da ortaya konmuştur.&rdquo;</p> <h3>İSİM VERMEDEN, SONER YAL&Ccedil;IN&rsquo;IN KİTABI &Uuml;ZERİNDEN Y&Uuml;KSELEN TARTIŞMALARA DİKKAT &Ccedil;EKİLDİ</h3> <p>Aile hekimleri, aşı konusunda telafisi imkansız zararlara neden olabilecek bilimsel dayanaktan yoksun a&ccedil;ıklama ve yayınlar konusunda uyardı:</p> <p>&ldquo;Bazı yazarların, Ulusal Televizyon kanallarında ifade ettiği aşılarla ilgili a&ccedil;ıklamalar bilimsel dayanaktan yoksundur. Topluma mal olmuş yazarlarımızın, aşı kararsızlığına destek vermeleri, aşı karşıtlarının sayısını yıllardır artmasına yol a&ccedil;an s&uuml;re&ccedil;te &ouml;n planda yer almaları, artan kızamık salgınlarına, eradike edilen hastalıkların tekrar g&uuml;n y&uuml;z&uuml;ne &ccedil;ıkmasına yol a&ccedil;ılan d&ouml;nemde ısrarla basına verdikleri deme&ccedil;ler, yazmış oldukları kitaplarda yer alan tıp ilminin ve kanıtlanmış bilimsel verilerin dışında, kanıta dayalı olmayan, toplum sağlığını hi&ccedil;e sayan ifadeleri nedeniyle kınıyoruz. T&uuml;rkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan bireylerin yaşamlarını olumsuz etkiyebilecek, telafisi imkansız zararlara yol a&ccedil;abilecek şekilde y&ouml;nlendirici a&ccedil;ıklamalarda bulunanlar ve Anayasa ile g&uuml;vence altına alınmış bireysel hakları, g&uuml;ncel tıp ilmi dışında dezenformasyon yaparak toplum sağlığını etkileyenler hakkında Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak &uuml;zere ilgilileri g&ouml;reve davet ediyoruz.&rdquo;</p>