Bizi takip edin
Bizi takip edin

RTÜK'ün CHP'li üyesinden Müge Anlı tepkisi...

16.8.2019 10:02:25
<div class="d0FP9">İ&ccedil;işleri Bakanlığı&rsquo;nın hazırladığı ve M&uuml;ge Anlı&rsquo;nın rol aldığı insan ticareti mağdurlarına destek hizmetlerini duyurma ama&ccedil;lı kamu spotunun tavsiyesinin g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; ilk RT&Uuml;K toplantısında yeterli oy &ccedil;ıkmamıştı.</div> <div class="_1NMxy"> <p class="fi-incontent-mark">Kamu spotunun 31 Temmuz'da RT&Uuml;K'te yeniden g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ve bu kez beş &uuml;yenin oyuyla kabul edildiğini s&ouml;yleyen Bildirici, "&Uuml;st Kurul &uuml;yeleri Esat &Ccedil;ıplak, Ali &Uuml;rk&uuml;t, İlhan Taş&ccedil;ı ve ben karşı oy verdik. Kamuoyunun bilmesi gerektiğine inandığım bu tartışmalı kararla ilgili karşı oy gerek&ccedil;emi a&ccedil;ıklıyorum" diyerek şunları kaydetti:</p> <p class="fi-incontent-mark">"&Uuml;st Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı&rsquo;nın 22.07.2019 tarih ve 18630 sayılı yazısına konu İ&ccedil;işleri Bakanlığı, G&ouml;&ccedil; İdaresi Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı&rsquo;nın hazırladığı spot filmin &ldquo;kamu spotu&rdquo; olarak tavsiye edilmesine oy &ccedil;okluğuyla karar vermiştir.</p> <p class="fi-incontent-mark">İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı&rsquo;nın hazırladığı spot filmin i&ccedil;eriğinin &ldquo;insan ticaretini &ouml;nleme ve mağdurlara &uuml;cretsiz sunulan destek hizmetlerini kamuoyuna duyurma&rdquo; amacı ile &ouml;rt&uuml;şmediği kanısındayım.</p> <p>Bilindiği gibi, T&uuml;rkiye d&uuml;nyada en fazla m&uuml;lteciye ev sahipliği yapan bir &uuml;lke. T&uuml;rkiye, 4 milyona yakın Suriyelinin yanı sıra &ccedil;eşitli uyruklardan 365 binden fazla m&uuml;lteci ve g&ouml;&ccedil;meni barındırıyor.</p> <p>Maalesef bu olumsuz tablo insan ticareti i&ccedil;in de uygun ortam sağlıyor ve &ldquo;insan ka&ccedil;ak&ccedil;ılığı&rdquo; son yıllarda alarm veriyor. Elbette sorunun devasa boyutlara ulaştığı bir d&ouml;nemde &ldquo;insan ticareti&rdquo;ne karşı m&uuml;cadele y&uuml;r&uuml;tmek, mağdurlara destek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak &ccedil;ok &ouml;nemli ve gerekli.</p> <h3><strong>Spot film b&uuml;t&uuml;n mağdurları kapsamıyor</strong></h3> <p>Ancak insan ticareti hazırlanan spot filmdeki gibi sadece &ldquo;&ccedil;ocuk ka&ccedil;ırma ve zorla &ccedil;alıştırma&rdquo; vakalarıyla sınırlı tutulamaz. Milyonlarca m&uuml;lteciye ev sahipliği yapan, Afrika ve Asya&rsquo;dan binlerce ka&ccedil;ağın Avrupa&rsquo;ya ge&ccedil;iş yolu olarak kullandığı &uuml;lkemizde insan ticareti son yıllarda &ccedil;eşitli boyutlar kazandı. M&uuml;lteci ve ka&ccedil;aklara y&ouml;nelik insan ka&ccedil;ak&ccedil;ılığı şebekeleri t&uuml;redi; kadın ticareti, k&uuml;&ccedil;&uuml;k kızların zorla evlendirilmeleri, m&uuml;lteci ve ka&ccedil;akların &ccedil;ocuklarına cinsel tacizler, m&uuml;lteci ve sığınmacıların zorla &ccedil;alıştırılmaları gibi vakalar alabildiğine arttı.</p> <p>S&ouml;z konusu kamu spotu ise sorunun b&uuml;t&uuml;n boyutlarına değinmek, b&uuml;t&uuml;n bu mağduriyetlere atıfta bulunmak yerine sadece ka&ccedil;ak &ccedil;alıştırılan &ccedil;ocuklar konusunu işliyor. 45 saniyelik bir filmde bir sorunun b&uuml;t&uuml;n boyutlarına dikkat &ccedil;ekilemeyebilir. Ancak hem Daire&rsquo;nin g&ouml;rev alanı, hem de spot filmde duyurulan destek hizmetleri sadece ka&ccedil;ak &ccedil;ocuklara y&ouml;nelik değil. Bu a&ccedil;ıdan bakıldığında kamu spotu olduk&ccedil;a yetersiz.</p> <h3 class="fi-incontent-mark"><strong>Neden M&uuml;ge Anlı?</strong></h3> <p>Daha da &ouml;nemlisi, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı&rsquo;nın hazırladığı spot filmde ATV kanalının ekran y&uuml;zlerinden M&uuml;ge Anlı&rsquo;nın ses ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;n&uuml;n yer alması. &nbsp;</p> <p class="fi-incontent-mark">M&uuml;ge Anlı, &ldquo;insan ticareti&rdquo; alanındaki &ouml;zel m&uuml;cadelesiyle tanınan bir televizyoncu olmadığı gibi, ge&ccedil;mişte ger&ccedil;ekleştirdiği bir programda insan ticareti yapanlarla telefon bağlantısı kurup bir de &ldquo;Yunanistan&rsquo;a ge&ccedil;mek ka&ccedil; liraydı?&rdquo; sorusuyla ka&ccedil;ak&ccedil;ılık tarifesini ekrana taşıyan, bu y&uuml;zden (sonradan geri alınsa da) RT&Uuml;K yaptırımına maruz kalan bir kişidir. Buna rağmen M&uuml;ge Anlı&rsquo;ya bu kamu spotunda yer verilmesini ve bir &ldquo;rol model&rdquo; olarak sunulmasını uygun bulmuyorum.</p> <p class="fi-incontent-mark">Ayrıca M&uuml;ge Anlı halen ATV&rsquo;de haftanın beş g&uuml;n&uuml; program yapmayı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor, ATV&rsquo;nin en &ccedil;ok tanınan ekran y&uuml;zlerinden biri. Hal b&ouml;yleyken ATV&rsquo;nin ekran y&uuml;z&uuml;n&uuml;n olduğu bir kamu spotunun b&uuml;t&uuml;n radyo ve televizyon kanallarında yayınlanmasını tavsiye etmenin mantığı olamaz.</p> <p class="fi-incontent-mark">T&uuml;rkiye&rsquo;deki b&uuml;t&uuml;n radyo ve televizyonlar neden insan ticareti mağdurlarına y&ouml;nelik bir &ccedil;abaya destek vermek uğruna M&uuml;ge Anlı reklamı yapsın? Bir kamu kuruluşunun &Uuml;st Kurul&rsquo;a b&ouml;yle bir tavsiye i&ccedil;in başvurusu asla kabul edilemeyeceği gibi neden ve ni&ccedil;in olduğunun sorgulanması gereken bir durumdur. Neden onca &uuml;nl&uuml; sanat&ccedil;ı, &uuml;nl&uuml; oyuncu ve insan ticaretine m&uuml;cadeleye destek veren onca g&ouml;n&uuml;ll&uuml; varken M&uuml;ge Anlı bu kamu spotunda tercih edilmiştir, kendisine bu filmde yer alması karşılığında &uuml;cret verilmiş midir?</p> <p class="fi-incontent-mark">Yukarıda saydığım nedenlerle İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı&rsquo;nın hazırladığı kamu spotunun radyo ve televizyonlarda yayınlanmasının tavsiye edilmesine karşıyım.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div>