Bizi takip edin
Bizi takip edin

İstanbul’da Bir ‘Gezgin Anadolu Kadını’: Zöhre Ana

6.8.2019 16:56:41
<p>İstanbul&rsquo;da Bir &lsquo;Gezgin Anadolu Kadını&rsquo;: Z&ouml;hre Ana</p> <p>Anadolu&rsquo;da &ldquo;Gezgin Aşıklık, Dedelik &ldquo; geleneği g&uuml;&ccedil;l&uuml;d&uuml;r.</p> <p>&nbsp;Ancak bu gelenek sadece erkeklere mahsus değildir.</p> <p>Anadolu&rsquo;nun bir &ccedil;ok y&ouml;resinde &ldquo;Gezgin Ana&rdquo; lık geleneği de asırlarca devam etmiştir.</p> <p>&nbsp;Gezgin Analar k&ouml;y k&ouml;y kapı kapı dolaşır.</p> <p>Dert dinler, derman olmaya &ccedil;alışır. Toplumun adeta kılcal damarlarında dolaşırlar. &Ccedil;ocuktan yaşlıya, kadından erkeğe herkese tatlı dili, hoş sohbet ile yaklaşırlar.</p> <p>Gezerek sadece k&ouml;ylere , kasabalara, evlere girmezler.</p> <p>&Ouml;nce g&ouml;n&uuml;llere girerler. Dedikodu yapmaz, laf taşımaz, mahremiyeti ifşa etmezler. Toplumu olduğu gibi kabul eder, kimseyi yargılamazlar. Toplum da onları olduğu gibi kabul eder, saygı duyar, h&uuml;rmet eder.&nbsp;<strong>&nbsp;&ldquo;Ana&rdquo;</strong>&nbsp;lık payesi verir.</p> <p><img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_69394_a2fa86f7-1de8-4e16-aa71-42c54eda463a.jpg" alt="" /><br /><br /></p> <h2><strong>21. Y&uuml;zyılda İstanbul&rsquo;da Bir Gezgin Ana</strong></h2> <p>Z&ouml;hre Ana, Anadolu&rsquo;da artık yok olmaya y&uuml;z tutmuş &ldquo;Gezgin Ana&rdquo; lık geleneğini 21. Y&uuml;zyıl&rsquo;da İstanbul&rsquo;da yaşatmaya &ccedil;alışıyor. Bir ayağı geldiği toprakların geleneğine, bir ayağı ise g&uuml;n&uuml;m&uuml;z metropollerine basıyor.</p> <p>Z&ouml;hre Ana, İstanbul&rsquo;da il&ccedil;e il&ccedil;e, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıyor. Sadece toplumun sorunlarını dinlemekle kalmıyor. Proje geliştiriyor. Geliştirdiği projeleri idari ve siyasi mekanizmalara taşıyıp ger&ccedil;ekleştirilmeleri i&ccedil;in de bıkmadan yorulmadan &ccedil;alışıyor.</p> <h2><strong>Hozat, Elazığ, İstanbul&hellip;</strong></h2> <p>Z&ouml;hre Kızılveren, Tunceli&rsquo;nin&nbsp; Hozat İl&ccedil;esi Kurukaymak K&ouml;y&uuml;&rsquo;nden&hellip; Babası Babamansur Ocağı&rsquo;nın b&ouml;lgede &ccedil;ok saygı duyulan bir dedesiymiş. Aile&nbsp; fertlerinin bir kısmı Sivas Kangal, Muş Varto, Erzincan Tercan&rsquo;a yerleşiyorlar. Babası H&uuml;seyin Dede ve amcaları, geniş bir b&ouml;lgede &ldquo;Gezgin Dede&rdquo; olarak yaşamlarını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yorlar.</p> <p>Z&ouml;hre Kızılveren, 1977&rsquo;de eşi ve &ccedil;ocuklarıyla Elazığ&rsquo;a taşınıyor. Eşi PTT&rsquo;de memur. Kendisi ise manifatura d&uuml;kkanı a&ccedil;ıyor. &Uuml;&ccedil;&uuml; kız, biri erkek d&ouml;rt &ccedil;ocuklarıyla kendi halinde yaşamlarını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;rken 1990&rsquo;lar T&uuml;rkiyesi&rsquo;nin kaotik ortamında Elazığ&rsquo;da yaşadıkları semtlere b&uuml;y&uuml;k bir g&ouml;&ccedil; dalgası başlıyor. İşsizlik, yoksulluk patlıyor. Sorunlara kayıtsız kalamayan Z&ouml;hre Kızılveren 1994 yerel se&ccedil;imleriyle birlikte kapı kapı dolaşmaya başlıyor. Halkın sorunlarını siyasete, adaylara taşımaya &ccedil;alışıyor. Sosyal Demokrat Halk&ccedil;ı Parti (SHP) adayı i&ccedil;in toplumun t&uuml;m kesimlerinden oy istiyor.</p> <h2><strong>Adeta &ldquo;Ayaklı Anket&rdquo; gibi&hellip;</strong></h2> <p>Sabah 08.00&rsquo;de başlayıp gece yarılarına kadar dolaştığı mahallelerde g&ouml;r&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; herkesin oy verme tercihlerini not ediyor. Eve d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;nde ise&nbsp; &ldquo;evet-hayır-kararsız&rdquo; diye&nbsp; defterine kaydediyor.Dolaştığı mahallelerden ne kadar oyun hangi y&ouml;nde &ccedil;ıkacağını se&ccedil;imlerden &ouml;nce d&ouml;nemin SHP adayına net rakam vererek s&ouml;yl&uuml;yor. S&ouml;ylediği rakam sandıklarda y&uuml;zde 95 oranında ger&ccedil;ekleşiyor.</p> <h2><strong>Kızı, Arif Sağ&rsquo;ın, O Kızının Peşinden İstanbul&rsquo;a&hellip;</strong></h2> <p>Kızılveren ailesi, &ccedil;ocuklarını okutmak i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k m&uuml;cadele veriyor. Şimdi kızlarından biri beden eğitimi &ouml;ğretmeni, biri m&uuml;zik &ouml;ğretmeni diğeri ise bankacı. Oğlu ise muhasebeci.</p> <p>Z&ouml;hre Ana ve ailesinin&nbsp; İstanbul macerası ise kızının m&uuml;zik yeteneğinin fark edilmesiyle &nbsp;başlamış. Kızı, &nbsp;İstanbul&rsquo;daki Arif Sağ M&uuml;zik Merkezi&rsquo;ne (ASM)&nbsp; kaydolunca ailesi de kızlarının peşinden İstanbul&rsquo;a geliyor. ASM&rsquo;de iki yıllık eğitimin ardından kızı İstanbul&nbsp; Teknik &Uuml;niversitesi T&uuml;rk M&uuml;ziği Devlet Konservatuvarı&rsquo;nı kazanıyor.</p> <h2><strong>Gezgin Ana, İş&ccedil;i&hellip;</strong></h2> <p>Artık İstanbul&rsquo;a temelli yerleşmeye karar veriyorlar. Ve Z&ouml;hre Kızılveren İstanbul&rsquo;daki yaşam m&uuml;cadelesine bu sefer&nbsp; bir iş&ccedil;i olarak katılmaya başlıyor. Zeytinburnu&rsquo;ndaki bir deri fabrikasında &ccedil;alışıyor. Gezginlik geleneğini de elden bırakmıyor. Fırsat bulduk&ccedil;a başta yaşadığı mahalle olmak &uuml;zere yine kapı kapı dolaşmayı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor.</p> <h2><strong>İlk, Orta Liseyi Dışarıdan Bitiriyor&hellip; Hedef &Uuml;niversite</strong></h2> <p>Z&ouml;hre Kızılveren hi&ccedil; okula gidememiş. Azimli, kararlı kişiliği ile ilk, orta ve liseyi dışarıdan bitiriyor. &ldquo;&Ccedil;ok &ccedil;alıştım&rdquo; diyerek&nbsp; anlatıyor okuma ser&uuml;venini. Şimdi hedefi 2020 yılında &uuml;niversite sınavlarına&nbsp; girerek kazanmak.</p> <h2><strong>&Uuml;&ccedil; D&ouml;nem Milletvekili Aday Adayı Oldu</strong></h2> <p>Z&ouml;hre Ana, biri &ouml;n se&ccedil;im olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; d&ouml;nem İstanbul&rsquo;dan milletvekili aday adayı oluyor. Şimdilik milletvekili olma hedefi ger&ccedil;ekleşmemiş. Ancak siyaseti sadece Meclis&rsquo;e girmek olarak kabul etmiyor. Se&ccedil;im olsun, olmasın, toplumun sorunlarını dinlemeye, anlamaya, yetkili makamlara taşımaya y&ouml;nelik kapı kapı dolaşmayı s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor.</p> <h2><strong>Z&ouml;hre Ana&rsquo;nın Her Kapıyı A&ccedil;an Form&uuml;lleri</strong></h2> <p>Evlere, kahvelere, restoranlara, siyasi parti merkezlerine&hellip; Hemen hemen t&uuml;m mekanlara ve girip &ccedil;ıkıyor.</p> <p>Peki hi&ccedil; tepki g&ouml;rm&uuml;yor mu? Erkeklerin oyun oynadığı bir kahvehaneye girerken yadırganmıyor mu? Bu sorularımızı yanıtlarken i&ccedil;inde piştiği Anadolu k&uuml;lt&uuml;r geleneğinin kodlarına vurgu yapıyor:&nbsp;</p> <p><em>&ldquo;Hi&ccedil; kimseyi incitmek istemem. Herkese bir nazarla bakarım. Kimseyi ayırt etmem.&nbsp; MHP&rsquo;li ile de AKP&rsquo;li ile de g&ouml;r&uuml;ş&uuml;r&uuml;m, konuşurum. Herkesten Allah razı olsun. Fatih&rsquo;te, Kağıthane&rsquo;de, Maltepe&rsquo;de Ak Parti se&ccedil;im b&uuml;rolarına gittim. &Ccedil;aylarını i&ccedil;tim. Onların broş&uuml;rlerini inceledim. Hepimiz bu &uuml;lkenin insanlarıyız. Hi&ccedil; kimse kimseye kem g&ouml;zle bakmamalı. Benim i&ccedil;in &uuml;lkemin birliği b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Nokta. &ldquo;</em></p> <p><img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_69394_9bbb12ca-fa01-4247-bc78-f09bd2fff5a1.jpg" alt="" /><br /><br /></p> <h2><strong>&Uuml;&ccedil; Ayaklı Projesi İ&ccedil;in Gece G&uuml;nd&uuml;z &Ccedil;alışıyor</strong></h2> <p>Z&ouml;hre Kızılveren t&uuml;m &ccedil;ocuklarını okutmuş, hepsi meslek, iş sahibi.</p> <p>Şimdi &ccedil;alışmalarına daha fazla vakit ayırıyor. Yaşadığı Sultangazi il&ccedil;esi i&ccedil;in bir proje geliştirmiş. Ankara 2. Noteri&rsquo;ne onaylattığı projesinin &uuml;&ccedil; ayağı var.</p> <p>Ş&ouml;yle anlatıyor:</p> <p><em>&ldquo;Sultangazi&rsquo;den başka il&ccedil;elere &ccedil;alışmak i&ccedil;in gidenler gidiş 1.5 iki saat, d&ouml;n&uuml;ş 2 saat olmak &uuml;zere 3.5-4 saatini yolda ge&ccedil;iriyor. Zaman israfı oluyor. İşe gidiş d&ouml;n&uuml;şlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Biz Sultargazi&rsquo;de fabrikalar kurarsak işsizliği &ouml;nlemiş oluruz. İnsanlar &ccedil;alışmak i&ccedil;in dışarıya gitmediği i&ccedil;in zaman kaybı olmaz ve trafik de sıkışmamış olur. Trafikte ge&ccedil;en 4 saatin&nbsp; 1 saatini daha fazla &ccedil;alışmaya ayırsak yurt dışına ihra&ccedil; edecek mal &uuml;retir ve &uuml;lkemizin ekonomisine katkı sunarız.&rdquo;</em></p> <p>Z&ouml;hre Ana bu projesinin en &ouml;nemli ayağının ise &ldquo;her mahalleye bir kreş&rdquo;&nbsp; olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor. B&ouml;ylece hem kadınların &ccedil;alışmasını hem de kendilerine daha fazla vakit ayırmalarını sağlarız diyor. Kreşlerde hemşire, doktor, pedagog bulundurulmasının zorunlu olması gerektiğini s&ouml;yleyerek ekliyor:<em>&nbsp;&ldquo;B&ouml;ylece her mahallede sağlık sorununu, eğitim sorununu da &ccedil;&ouml;zeriz. Gen&ccedil;lere de iş sahası a&ccedil;ılır. &ldquo;</em></p> <p>Kendisinin her mahalleye bir kreş projesini 1994&rsquo;ten itibaren geliştirip halka anlattığını ifade eden Kızılveren, son yerel se&ccedil;imlerde kreş konusunun siyasi vaatler arasına olmasından ise memnun.</p> <p><img src="http://www.yonhaber.com/Content/postContent_69394_33c43f59-ad63-4eb0-9a76-69d8c80e1d84.jpg" alt="" /><br /><br /></p> <p><strong>Projesini CHP Milletvekiline Sundu</strong></p> <p>Zehra Kızılveren geliştirdiği projenin t&uuml;m T&uuml;rkiye&rsquo;de model haline gelmesini istiyor. Bunun i&ccedil;in İstanbul&rsquo;da kapı kapı dolaşarak imza topluyor. Projenin yasal g&uuml;venceye kavuşmasının &ouml;nemine vurgu yapan Z&ouml;hre Ana, &nbsp;TBMM g&uuml;ndemine getirmesi i&ccedil;in projesini CHP İstanbul Milletvekili Y&uuml;ksel Mansur Kılın&ccedil;&rsquo;a sundu.</p> <p>Kılın&ccedil;, Anadolu k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n ve felsefesinin kreşlerde &ccedil;ocukların, mahallelerde gen&ccedil;lerin yetişmesindeki &ouml;nemine vurgu yaparak projeyi inceliyor.</p> <p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılı&ccedil;daroğlu&rsquo;nun &ouml;zellikle yoksul, işsiz, kadın ve &ccedil;ocuklara y&ouml;nelik &ccedil;alışmalara &ccedil;ok &ouml;nem verdiğini belirten Kılın&ccedil;, Z&ouml;hre Ana&rsquo;nın projesini TBMM g&uuml;ndemine taşıyacağını s&ouml;yl&uuml;yor.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Y&ouml;n Haber</h2>