Bizi takip edin
Bizi takip edin

Sendikalı işçi sayısı açıklandı... İşte Türkiye işçi sınıfının hali...

29.7.2018 08:36:19
<p>Sendikaların &uuml;ye sayılarına ilişkin Temmuz 2018 istatistikleri d&uuml;n Resmi Gazete&rsquo;de yayınlandı. Buna g&ouml;re 20 işkolunda kayıtlı iş&ccedil;i sayısı 277 bin 468 artarak 14 milyon 121 bin 664&rsquo;e ulaştı. Ancak &ccedil;alışanların yalnızca 1 milyon 802 bin 155&rsquo;inin, yani y&uuml;zde 12.76&rsquo;sının sendikalı olduğu tespit edildi.</p> <p>Ocak 2018&rsquo;den bu yana 87 bin 758 iş&ccedil;i, sendikalara &uuml;ye oldu. Kayıtlı &ccedil;alışan sayısında ise artış en &ccedil;ok yaklaşık 130 bin ile &ldquo;konaklama ve eğlence işleri&rdquo; işkolunda yaşandı. Onu 60 bin ile &ldquo;inşaat&rdquo;, 40 bin ile &ldquo;gıda&rdquo; işkolları takip etti. 6 aylık d&ouml;nemde sendika sayısında da artış yaşandı. Bir &ouml;nceki d&ouml;nem 164 olan sendika sayısı 169&rsquo;a y&uuml;kseldi.</p> <p><strong>114 SENDİKA BARAJ ALTI</strong></p> <p>En b&uuml;y&uuml;k iş&ccedil;i konfederasyonu T&uuml;rk-İş&rsquo;in &uuml;ye sayısı, Ocak 2018&rsquo;den bu yana 33 bin 579 artarak 958 bin 618&rsquo;e y&uuml;kseldi. T&uuml;rk-İş&rsquo;i 654 bin 722 &uuml;ye sayısı ile Hak-İş, 160 bin 568 ile DİSK takip etti. Toplu iş s&ouml;zleşmesi yapabilmek i&ccedil;in gerekli olan y&uuml;zde 1&rsquo;lik işkolu barajını aşamayan sendika sayısı bir &ouml;nceki d&ouml;nem 109 iken Temmuz 2018&rsquo;de bu rakam 114&rsquo;e &ccedil;ıktı.</p> <p><strong>İNŞAAT İŞ&Ccedil;İSİ &Ouml;RG&Uuml;TS&Uuml;Z</strong></p> <p>&Ouml;nceki d&ouml;nem &ldquo;konaklama ve eğlence işleri&rdquo; işkolunda kayıtlı iş&ccedil;i sayısında 78 bin 321 d&uuml;ş&uuml;ş yaşanırken Temmuz 2018&rsquo;de 130 bin artışla en y&uuml;ksek artışın yaşandığı işkolu olarak &ouml;ne &ccedil;ıktı.</p> <p>Ocak 2018&rsquo;de kayıtlı iş&ccedil;i sayısında en &ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;ş g&ouml;r&uuml;len inşaat kolunda da bu sayı 60 bin arttı, 1 milyon 805 bin 928&rsquo;e ulaştı.</p> <p>&Ouml;l&uuml;ml&uuml; kazaların en &ccedil;ok yaşandığı inşaat işkolunda sendikal &ouml;rg&uuml;tl&uuml;l&uuml;k, kayıtlı iş&ccedil;i sayısının artışına karşın sendikalı yalnızca 245 kişi sendikalara &uuml;ye oldu, sendikalı olanların sayısı 55 bin 412&rsquo;de kaldı. On sendikanın bulunduğu inşaat işkolunda toplus&ouml;zleşme yapma hakkına ise sadece Yol-İş Sendikası sahip. Diğer 9 sendika ise toplus&ouml;zleşme yapabilmek i&ccedil;in gerekli olan y&uuml;zde 1&rsquo;lik işkolu barajının altında kaldı.</p>