Bizi takip edin
Bizi takip edin

Devlet 200 bin ton kömürü kaçak madenlerden mi aldı...

15.11.2017 07:40:06
<p style="text-align: left;">Birg&uuml;n'&uuml;n haberine g&ouml;re CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, Plan ve B&uuml;t&ccedil;e Komisyonu&rsquo;nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı&rsquo;nın 2018 yılı b&uuml;t&ccedil;esine ilişkin yaptığı konuşmada, &ldquo;TKİ ve TTK kayıtlarında g&ouml;r&uuml;nmeyen, ancak sizin dağıttığınız yıllık 200 bin ton k&ouml;m&uuml;r&uuml; ka&ccedil;ak madenlerden mi alıyorsunuz?&rdquo; diye sordu.</p> <p style="text-align: left;">Şırnak&rsquo;ta 17 Ekim&rsquo;de ka&ccedil;ak işletilen bir maden ocağında yaşanan iş cinayetinde 8 maden iş&ccedil;isi hayatını kaybetmiş; ardından bu ocakta iş g&uuml;venliği olmadığı gerek&ccedil;esiyle faaliyetin 2013&rsquo;te durdurulduğu, ancak yıllardır &uuml;retim yapılmasına g&ouml;z yumulduğu ortaya &ccedil;ıkmıştı.</p> <p style="text-align: left;">Dahası b&ouml;lgede incelemelerde bulunan CHP heyeti, hazırladığı raporda, bu ocakta &uuml;retilen k&ouml;m&uuml;r&uuml;n devlet kontrol&uuml;nde pazarlandığı, hatta Sosyal Yardımlaşma Kurumu tarafından alınarak yoksullara dağıtıldığı tespitine yer vermişti.</p> <div class="article-inline-advertisement" style="text-align: left;">CHP&rsquo;li Akkaya&rsquo;nın a&ccedil;ıklamasında yer alan bilgiler de bu tespiti destekler nitelikte. Mevzuata g&ouml;re, Bakanlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından dağıtılan k&ouml;m&uuml;r yardımını T&uuml;rkiye K&ouml;m&uuml;r İşletmeleri (TKİ) ile T&uuml;rkiye Taşk&ouml;m&uuml;r&uuml; Kurumu&rsquo;ndan (TTK) almak zorunda olduğunu vurgulayan Akkaya, TKİ ve TTK&rsquo;nin kayıtlarında ka&ccedil; ton k&ouml;m&uuml;r satıldığının g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;ne dikkat &ccedil;ekti.</div> <div class="article-inline-advertisement" style="text-align: left;">Bu kayıtlardaki rakamlarla Bakanlık faaliyet raporlarında yer alan k&ouml;m&uuml;r yardımlarını karşılaştıran Akkaya, yıllık olarak 200 bin ton k&ouml;m&uuml;r&uuml;n fazla dağıtıldığını tespit etti.</div> <div class="article-inline-advertisement" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div class="article-inline-advertisement"><strong>Bu k&ouml;m&uuml;r&uuml;n&nbsp;kaynağı ne?</strong><br />Akkaya, şunları kaydetti: &ldquo;Bir başka deyişle TKİ ve TTK&rsquo;dan alınmayan k&ouml;m&uuml;rler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksullara verilmektedir. Bu noktada satın alınan k&ouml;m&uuml;rlerin kimlerden alındığı &ouml;nemlidir. Ge&ccedil;en ay Şırnak&rsquo;ta bir maden faciası yaşandı ve sonra Şırnak Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Fonu tarafından bu ka&ccedil;ak maden ocağından k&ouml;m&uuml;r alındığı ortaya &ccedil;ıktı.<br /><br />Peki, nasıl oluyor da Enerji Bakanlığınca faaliyetlerine son verilen ka&ccedil;ak madenden, Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bakanlığınız adına k&ouml;m&uuml;r alıyor ve bu k&ouml;m&uuml;r&uuml; fakir ailelere dağıtıyor? Mevzuata aykırı olan bu k&ouml;m&uuml;r&uuml;n alınmasına kim m&uuml;saade etti? Şırnak&rsquo;taki iş cinayetinden sonra bu konuda Bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma a&ccedil;ıldı mı? TTK ve TKI dışında hangi şirketlerden k&ouml;m&uuml;r alımı yapılıyor?&rdquo;</div> <div class="article-inline-advertisement"> <p>CHP Milletvekili Akkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı&rsquo;nın Sayıştay raporlarını iki d&ouml;nemdir dikkate almadığını da s&ouml;yledi. B&uuml;t&ccedil;e raporuna g&ouml;re Sosyal G&uuml;venlik Kurumu (SGK) devlet primi &ouml;demelerinin y&uuml;zde 16 arttığını belirten Akkaya, &ldquo;Ancak 2016 yılı Sayıştay raporlarında gelir testine tabi olan yurttaşlar adına devlet tarafından &ouml;denen genel sağlık sigortası primlerinin SGK&rsquo;ya fazla &ouml;dendiği tespit ediliyor. Bu durum 2014 ve 2015 Sayıştay raporlarında da yer alıyor. Buna rağmen Bakanlık iki d&ouml;nemdir Sayıştay&rsquo;ın bu uyarısını niye dikkate almıyor ve SGK&rsquo;ya niye fazla &ouml;deme yapıyor?&rdquo; diye sordu.</p> <div class="article-inline-advertisement">&nbsp;</div> </div>